Ar Agor Am Fusnes: Ailbwrpasu Mannau Chyoeddus Ar Gyfer Adferiad Economaidd

Report 8 Jun 2020

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar y camau ymarferol sydd eu hangen ar fusnesau bach i adfywio ar ôl i'r cyfyngiadau symud gael eu codi.

Mae'n ystyried rhoi perchnogaeth a rheolaeth i gymunedau lleol dros yr adferiad ac i allu cefnogi eu SMEs lleol, yn ogystal â'r diwygiadau llywodraethu a rheoleiddio y mae angen mynd i'r afael â hwy er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon.

Click here to read this report in english