Skip To The Main Content
22 March 2013

FSB Cymru yn trafod polisi datblygu economaidd yng Nghynhadledd Llafur Cymru 2013

Reference number: PR22022013

Nodyn i''r Dyddiadur

FSB Cymru yn trafod polisi datblygu economaidd yng Nghynhadledd Llafur Cymru 2013

Digwyddiad:  Trafodaeth Fusnes

Lleoliad:   Ystafell Conwy, Venue Cymru, Llandudno, LL30 1BB

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 23 Mawrth 2013

Amser: 1235-1345
 
Bydd FSB Cymru yn trafod ei ymchwil diweddaraf ar fusnesau bach mewn sectorau allweddol yng Nghymru, yn ogystal â''r ystadegau Cymreig diweddaraf o''r Mynegai Busnesau Bach, gyda gwleidyddion Llafur yn Llandudno.

Mae FSB Cymru yn mynd â''r ymchwil at y gwleidyddion ym mhob un o gynadleddau gwanwyn y prif bleidiau yng Nghymru.  Cynhaliwyd digwyddiad ymylol yng nghynhadledd Plaid Cymru ym Miwmares gyda nifer dda yn bresennol, wnaeth roi hwb i drafodaeth ar ddyfodol polisi datblygu economaidd yng Nghymru.

Daeth yr adroddiad ‘Small Businesses in Priority Sectors'' gan Ysgol Fusnes Caerdydd - a gomisiynwyd gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru - i''r casgliad bod busnesau bach mewn perygl o gael eu hanghofio gan Raglen Adnewyddu''r Economi  Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Cadeirydd Uned Bolisi Cymru Ffederasiwn y Busnesau Bach, Janet Jones

"Mae''r adroddiad hwn yn dangos bod y rhai sy''n rhedeg busnesau bach a chanolig o fewn y sectorau allweddol, yn aml ddim yn sylweddoli eu bod yn gallu cael cymorth ychwanegol gan y llywodraeth. Rydym yn awyddus i drafod y casgliadau gyda gwleidyddion o bob plaid."

Bydd FSB Cymru hefyd yn mynd â''u hymchwil i gynadleddau gwanwyn y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig a''r Ceidwadwyr Cymreig ym mis Ebrill.