CUSTOMER SERVICES HELPLINE

0808 20 20 888

Whatever your business, the FSB will work for you.

FSB Cymru

‘Mynd â Materion Busnes at Galon y Broses Ddemocrataidd yng Nghymru'

 

FSB Cymru yw llais awdurdodol busnesau bach yng Nghymru. RydymSenydd yn cynrychioli barn deng mil o aelodau a buddiannau llawer mwy o fusnesau bach a chanolig sy'n asgwrn cefn economi Cymru.

 

Gydag Uned Bolisi, dau Bwyllgor Rhanbarthol, a deuddeg Pwyllgor Cangen ledled y wlad, rydym mewn cysylltiad cyson â'n haelodau. Mewn arolygon misol ar bynciau gwahanol, ac arolygon chwarterol ar gyflwr yr economi rydym yn clywed barn busnesau yn gyson. Mae hyn yn ein cynorthwyo i lunio polisi, ymateb i ymgynghoriadau a dylanwadu ar benderfyniadau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a thu hwnt.

 

Os hoffech chi i'ch barn gael ei glywed gan y bobl sy'n gwneud y penderfyniadau, ymaelodwch ag FSB Cymru, ac ymunwch â'r panel arolwg drwy fynd i'r brif wefan.


Survey Panel

Cysylltwch a Swyddfa Cymru ar 029 20747406